تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با خودروبر اردبیل

آدرس :

اردبیل - خودروبر اردبیل سراسر اردبیل را پوشش میدهد.

تماس :

04533812021

شنبه تا چهارشنبه :

تمام وقت!

پنج شنبه :

شبانه روزی!

جمعه :

24 ساعته فعال!