تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با خودروبر اردبیل

آدرس :

سراسر اردبیل

تماس :

1893

شنبه تا چهارشنبه :

تیم ما هفت روز هفته آماده برای ارائه خدمات است

پنج شنبه :

مجموعه ما به صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان

جمعه :

مجموعه ما در تعطیلات رسمی و روزهای جمعه فعال است.